Contact

E-mail: isha.rijeka@gmail.com

Address: Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka

Facebook: https://www.facebook.com/isha.rijeka/

Instagram: https://www.instagram.com/isha.rijeka/

Advertisements